• o společnosti
 • nabídka
 • reference
 • kontakt

  Nabídka

Hlavní činností společnosti Motyka Zbyhněv a spol. inženýrské služby s.r.o. je nabídka služeb našich odborníků při realizaci pozemních a dopravních staveb, pro naše klienty jako:
Mota-Engil SK
 • Skanska DS a.s.
 • Strabag a.s.
 • Metrostav a.s.
 • Alpine stavební s.r.o.
 • M-Silnice a.s.
 • Inžinierské stavby Košice a.s


 • - pasportizace budov v bezprostřední blízkosti stavby, před zahájením stavebních prací

  - pasportizace budov v bezprostřední blízkosti příjezdových komunikací na stavbu

  - monitoring budov v bezprostřední blízkosti stavby po dobu stavby

  - monitoring a pasportizace příjezdových komunikací na stavbu před započetím stavebních prací a po ukončení celé stavby

  - monitoring studní s laboratorním vyšetřením odebraných vzorků

  - měření negativních vlivů působících na budovy v bezprostřední blízkosti stavby a stanovení přípustných mezí (vibrace, otřesy aj.)

  - monitoring železničních přejezdů užívaných k povážení materiálu na stavbu

  - monitoring vodotečí a koryt řek v oblasti stavby

navrhování a provádění art4u.pl

© www.motykazbyhnev.cz 2008