• o společnosti
  • nabídka
  • reference
  • kontakt

  Motyka Zbyhněv a spol. inženýrské služby s.r.o.


      Společnost Motyka Zbyhněv a spol. inženýrské služby s.r.o. byla založena v roce 2005 fyzickými osobami, které se již několik let úspěšně prosazovaly na stavbách v Polsku v oblasti monitoringu pozemních a dopravních staveb, pasportizace budov a přístupových komunikací, poradenství při řešení problémových situací v místě stavby, komunikace mezi stavitelem a lidmi, kteří jsou dotčeni negativními vlivy stavby.
Na základě takto získaných zkušeností jsme se rozhodli nabídnout své služby i v České republice, s týmem českých odborníků.navrhování a provádění art4u.pl

© www.motykazbyhnev.cz 2008